پرسش‌های متداول | پرسش های متداول | فروشگاه اینترنتی آب تسنیم
پرسش های متداول
پرسش های متداول
مراحل مختلف کاری در دستگاه سختی گیر رزینی
دستگاه های سختی گیر رزینی کاتیونی عموماً برای حذف سختی (یونهای کلسیم و منیزیم)  از آب جهت جلوگیری از تشکیل رسوب در دیگ ها، برج های خنک کننده و سایز تجهیزات و تأسیساتی برودتی و حراراتی که آب از آنها عبور می کند، مورد استفاده قرار می گیرند.
دستگاه های سختی گیر رزینی اگر به درستی طراحی و کنترل شوند، قادر خواهند بود تا سختی آب خروجی دستگاه را تا  1ppm CaCO3 کاهش دهند.
مراحل مختلف کاری در یک دستگاه سختی گیر رزینی، عبارتند از:
- سرویس (Service)
- بک واش (Backwash)
-مرحله احیای رزین و مکش محول آب و نمک (Brine Draw)
- شستشوی آهسته (Slow Rinse)
- شستشوی سریع (Fast Rinse)
 
مرحله اول: سرویس (Service)
در زمانی که سختی گیر در حال کار و در مرحله سرویس است، یونهای سدیم موجود در بستر رزین، جای خود را با یونهای کلسیم و منیزیم موجود در آب تعویض کرده و به این ترتیب، یونهای کلسیم و منیزیم که منشاء تشکیل رسوب کربنات کلسیم و کربنات منیزیم هستند، از آب خارج می شوند.
  
به تدریج و به مرور زمان و با افزایش مقدار یونهای کلسیم و منیزیم در بستر رزین، رزین به حالت اشباع رسیده و توان سختی گیری خود را از دست می دهد. از این زمان به بعد شاهد نشتی یونهای کلسیم  منیزیم در آب خروجی دستگاه خواهیم بود.
این حالت معمولاً در حدود بازه 85%-90% ظرفیت نامی سختی گیر اتفاق می افتد و می بایست سختی گیر وارد فاز شستشو و احیا شود.
 
مرحله دوم: بک واش (Backwash)
بک واش دستگاه سختی گیر رزینی، از مهمترین مراحل شستشوی دستگاه محسوب می شود. دلیل این امر نیز این است که بستر رزین در زمانی که دستگاه سختی گیر در وضعیت سرویس قرار داشته، مدت زیادی تحت جریان مداوم آب از بالا به پایین بوده و به این ترتیب، بستر رزین کاملاً حالت فشرده پیدا کرده است.
در حالت بک واش، جهت جریان آب معکوس شده و آب در داخل سختی گیر از پایین به بالا حرکت می کند. این کار موجب انبساط بستر رزین و شناور شدن دانه های رزین شده و ضمن آماده سازی بهتر آنها برای احیا، ذرات معلق درگیر شده در داخل بستر رزین نیز از دستگاه سختی گیر خارج می شوند.
مدت زمان بک واش دستگاه سختی گیر، بین 5 تا 15 دقیقه (معمولاً 10 دقیقه) و با دبی بین 12 تا 30 متر بر ساعت (حاصل ضرب مترمکعب بر ساعت در سطح مقطع بستر با واحد متر مربع) بوده و حجم مخزن رزین می بایست به گونه ای باشد که بستر رزین بتواند به میزان 50 درصد انبساط داشته باشد.
نهایتاً زمانی بک واش به انتها میرسد که آب خروجی حاصل از بک واش، کاملاً تمیز و شفاف شده باشد.
 
مرحله سوم: مرحله احیای رزین ومکش محلول آب و نمک (Brine Draw)
مهمترین مرحله احیای دستگاه سختی گیر رزینی، مرحله مکش محلول آب و نمک در ستون رزین است. میزان و غلطت محلول آب و نمک و کنترل فرآیند انجام احیا در این مرحله، تأثیر زیادی بر روی عملکرد رزین در مرحله سرویس بعدی خواهد داشت.
در این مرحله با وارد شدن محلول آب و نمک، فرآیند تبادل یودن معکوس شده و یون های سدیم موجود در محلول، جایگزین یونهای کلسیم و منیزیم جذب شده در بستر رزین می شوند.
غلطت محلول آب و نمک می بایست در محدوده 8%   تا 20% (معمولاً 10%) و با دبی 1 – 0.5 gpm به ازای هر فوت مکعب رزین باشد.
مدت زمان انجام عملیات مکش آب و نمک حدوداً بین 15 تا 60 دقیقه (معمولاً 25 دقیقه) به طول می انجامد.
میزان نمک مورد استفاده برای احیای رزین حدوداً بین 60 تا 120 گرم به ازای هر لیتر رزین می باشد.
 
مرحله چهارم: شستشوی آهسته (Slow Rinse)
پس از انجام مکش آب و نمک و مدت زمان سپری شده، لازمست تا ستون رزین کاملاً شستشو داده شود تا محلول آب و نمک بصورت کامل از دستگاه سختی گیر خارج شود.
دبی شستشوی آهسته می بایست مشابه دبی مکش محلول آب و نمک باشد تا فرصت کافی برای گذر آب از لابلای رزین ها در ستون فراهم باشد.
مدت زمان شستشوی آهسته حدوداً بین 15 تا 20 دقیقه تنظیم می شود.
 
مرحله پنجم: شستشوی سریع (Fast Rinse)
در آخرین مرحله، لازمست تا تمام املاح باقیمانده در ستون (شامل یونهای کلراید و سختی) بصورت کامل از ستون رزین خارج شوند تا امکان قرار گرفتن مجدد دستگاه سختی گیر رزینی در وضعیت سرویس مهیا شود.
دبی شستشوی سریع دستگاه سختی گیر، مشابه دبی وضعیت سرویس (حدوداً بین 3 – 1.5 gpm به ازای هر فوت مکعب رزین) بوده و بین 25 تا 30 دقیقه زمان می برد.
 
موارد و مقادیر اشاره شده در این مقاله، می تواند به عنوان راهنمای کلی طراحی و برنامه ریزی مراحل مختلف کاری دستگاه سختی گیر باشد. طبعاً مقادیر و دستورالعمل مشخص شده توسط شرکت تولید کننده رزین و یا طراح دستگاه سختی گیر رزینی، بر اعداد اشاره شده در این مقاله اولویت دارند.
نوشته شده توسط : محمدرضا برابی
 منبع : CROWN SOLUTIONS


انتخاب غشاء مناسب برای سیستم اسمز معکوسغشاء را معمولا از استات سلولز، پلی آمید و غیره تهیه می کنند. غشاء مناسب برای اسمز معکوس باید دارای ویژگی هایd باشد. از جمله آن ویژگی ها می توان گفت که باید در برابر حمله مواد شیمیایی یا بیولوژیکی مقاوم بوده و قدرت تحمل فشار اعمال شده را داشته باشد و از همه مهمتر در برابر تغییرات pH مقاوم باشد. محدود pH قابل تحمل برای غشاء استات سلولزی 3 تا 8 و برای تری استات سلولزی 2 تا 9 و برای پلی آمیدی 2 تا 10 می باشد. امروزه غشاها را از مخلوط استات سلولز و تری استات سلولز می سازند. به تازگی نوع جدیدی از غشاها از جنس پلی سولفان باردار به بازار عرضه شده است که مزیت خوب استات سلولزی ( تحمل کلراین ) و مزیت خوب پلی آمیدی ( دبی زیاد ) را داراست که بهای آن بسیار زیاد است. علاوه بر تصفیه مقدماتی لازم برای هر نوع اسمز معکوس، برای جلوگیری از آلودگی غشاء برای بعضی از غشاها تصفیه مقدماتی ویژه ای لازم می شود . بعنوان مثال حذف کلراین از آب ورودی به اسمز معکوس با غشاء پلی آمیدی و نیز تنظیم pH آب ورودی برای جلوگیری از هیدرولیز غشاء از جنس استات سلولز ضروری می باشد. لازم است بار دیگر به تفاوت غشاهای از نوع سلولزی و پلی آمیدی از نظر وجود کلراین در آب ورودی به RO تاکید شود . برای غشاهای استات سلولزی باید در آب ورودی به مقدار کافی کلراین ( حدود یک ppm ) وجود داشته باشدتا از رشد و فعالیت میکرو ارگانسیم ها جلوگیری شود. در حالیکه برای غشاهای پلی آمیدی نباید هیچگونه کلراینی در آب ورودی وجودداشته باشد. چون این غشا ها بشدت با کلراین تخریب می شوند . از این رو هنگام مواجهه با غشای پلی آمیدی همواره باید کارایی سیستم های حذف کلراین ارزشیابی شده و از حذف کلراین در آب ورودی به اسمز معکوس اطمینان کامل حاصل شود . بعضی از سازندگان غشاء، قدرت تحمل غشاء نسبت به ماده اکسیدانی مثل کلراین را به صورت ppm.hr بیان می کنند . مثلا مقدار مجاز اکسیدان ppm.hr 2000 معرف آن است که غشا می تواند آبی با غلظت 1ppm ماده اکسیدان چون کلراین را به مدت 2000 ساعت قبل از شروع تخریب غشاء تحمل نماید . برای حذف ماده اکسیدان معمولا از ماده احیا کننده بی سولفیت سدیم استفاده می شود که مقدار مورد نیاز آن حدود 1ppm بیشتر از غلظت کلراین یا هر ماده اکسیدان موجود در آب است. اما باید توجه داشت که غلظت بیشتر بی سولفیت سدیم باعث ایجاد محیط احیایی در آب می شود که خود باعث رشد، استمرار عمر و دوام باکتری های بی هوازی می شود. معیار مناسب بودن غلظت بی سولفیت سدیم برای کنترل غلظت ماده اکسیدان محلول در آب ورودی به RO، اندازه گیری پتانسیل اکسیداسیون – احیا با دستگاه ORP متر می باشد. لازم است که دستگاه ORP متر در شرایط اضطراری به طور اتوماتیک هشدار یا آلارم دهد و در صورت لزوم، سیستم RO را از سرویس خارج نماید. اگر ORP مقدار منفی باشد، معرف آن است که محیط احیایی بوده و غلظت سولفیت سدیم بیشتر از حد مجاز است بنابراین بویژه اگر مقدار آن mV200 تا -100mV باشد، خطر رشد و فعالیت باکتری های هوازی وجود خواهد داشت. شرایط استاندارد آن است که ORP مقدار مثبتی در حدود کمتر از 200mV داشته باشد. بدلیل اهمیت و حساسیت زیاد غشاء پلی آمیدی به مواد اکسیدان در بعضی از صنایع از سیستم کنترل دوگانه استفاده می شود، به این صورت که از دو سیستم کنترل استفاده می کنند که در صورت نقص یکی، دومی از ورود غیر مجاز ماده اکسیدان جلوگیری کند. پارامتر کلیدی دیگر برای ایجاد سازگاری بین کیفیت آب و غشاء، pH آب است. غشاء پلی آمیدی مقاومت خوبی در مقابل تغییرات PH دارد اما غشاء استات سلولزی به تغییرات pH بسیار حساس می باشد. چون در pH بازی بویژه در دماهای بالاتر از محیط ، سرعت هیدرولیز استات سلولز قابل توجه می باشد. PH مطلوب برای به حداقل رسیدن هیدرولیز غشاء سلولزی 8/4 می باشد، باید توجه داشت PH آب شور بالاتر از pH آب شیرین می باشد و این به خاطر تغلیظ بی کربنات در آب شور خروجی از واحد RO می باشد. در المنتهای انتهایی یک مدول RO ( المانی که آخرین بخش خوراک در آن به جریان غلیظ ( شور ) و شیرین ( محصول ) تبدیل می شود ) pH بالاتری نسبت به pH آب ورودی وجود دارد. بنابراین کاهش کارایی RO ناشی از هیدرولیز غشاء بیشتر در المنتهای انتهایی یک مدول صورت می پذیرد. در عمل باید سعی کرد که pH آب ورودی حدود 5/6 باشد.

موارد استفاده از اولترا فیلتراسیون
اولترافیلتراسیون یا به اختصار UF، یکی از انواع فرایندهای تصفیه غشایی می باشد که مهمترین نقش آن کاهش کدورت، حذف انواع انگل و آلودگی می باشد. فشار عملکرد 1 الی 3 بار می باشد که در مقایسه با سیستم های اسمز معکوس (RO) به مراتب پایین تر می باشند.اولترافیلتراسیون می تواند به عنوان پیش تصفیه، در کنار مخازن شن و کربن و همچنین فیلترهای میکرونی(کارتریج)، برای دستگاه های RO به کار رود. البته از این سیستم ها در بسیاری موارد به طور مستقل نیز استفاده می شود. به عنوان مثال این نوع تصفیه یکی از بهترین گزینه جهت تولید آب شرب در مناطق صعب العبور و سخت و همچنین روستا ها می باشد. یکی دیگر از مزیت های این نوع تصفیه میزان راندمان بالا (95%) می باشد. بر خلاف دستگاه های RO که این میزان به مراتب پایین تر می باشد. بنابراین میزان دور ریز این نوع تصفیه بسیار پایین می باشد.دسته بندی خواص فیزیکی-شیمیایی غشاء های(ممبران های) اسمز معکوس
بررسی خواص غشاء از لحاظ پیش بینی چگونگی انجام فرایند جداسازی توسط آنها مفید است . این خواص با توجه به موادی که در ساخت غشاء به کار گرفته شده است ، روش ساخت و اصلاحات بعدی مشخص می گردد . خواص غشاء را می توان به دو دسته فیزیکی و شیمیایی تقسیم بندی نمود : 1 . خواص فیزیکی : الف : اندازه حفره های غشاء : ذراتی که بزرگتر از اندازه حفرات غشاء باشند نمی توانند از غشاء عبور نمایند . به طور کلی اندازه منافذ غشاء به دو صورت قطر منافذ و یا (Molecular weight cut-off) بیان می شود . (این فاکتور معمولا از طریق اندازه گیری میزان عبور یک پلیمر خاص از درون حفره های غشاء بدست می اید . اندیس (MWCO) برابر وزن مولکولی پلیمری است که بیش از 90 درصد ان توسط غشاء دفع شود) . ب : توزیع اندازه حفرات : اندازه حفرات یک غشاء یکسان نیست . هر غشایی یک اندازه اسمی دارد که نشان گر متوسط اندازه حفره هاست . حفره های کوچکتر و بزرگتر از اندازه اسمی نیز در غشاء وجود دارند . توزیع اندازه حفره های غشاء نشان دهنده محدوده تغییر اندازه حفره ها و تعداد نسبی آنهاست . هر چه توزیع اندازه حفرات یکنواخت تر باشد جداسازی در عمل با انتظارات ما نزدیکتر خواهد بود . ج : تعداد حفرات : تعداد حفرات در واحد سطح ، دانسیته حفره نامیده می شود که حدود 108 تا 109 حفره در سانتی متر مربع است تعداد حفرات بیانگر سهولت اجزایی است که می توانند از غشاء عبور کنند . د: شکل حفره ها : حفره های غشاء به ندرت به صورت استوانه ای هستند و در اغلب موارد به شکل معابر پر پیچ و خم می باشند . مسلما هر چه حفره پیچ و خم کمتری داشته باشد ، عبور اجزا از ان ساده تر خواهد بود . و: ضخامت غشاء : ضخامت کمتر غشاء بیانگر مقاومت کمتر در مقابل انتقال جرم است . غشاءهای بسیار نازک دارای یک نگهدارنده هستند که مقاومت مکانیکی لازم را فراهم می اورد . ه: تخلخل : که نشان دهنده فضای آزاد موجود در غشاء است . در بسیاری از غشاءها حدود 60 تا 80 درصد غشاء باز است که باعث عبور سیال می شود . ن: چروک خوردگی : سطح غشاء می تواند صاف یا دارای چین و چروک باشد . این مسئله تاثیر مهمی در جذب یا دفع مواد بر روی سطح غشاء دارد 2 . خواص شیمیایی : الف : بار سطحی : اجزای شیمیایی موجود در سطح غشاء ممکن است دارای گروههای عامل خنثی یا باردار (مثبت ومنفی) باشند . بار سطحی غشاء از این جهت اهمیت دارد که عامل جاذبه یا دافعه الکترواستاتیکی بین غشاء و ذرات موجود در محلول است . بار سطحی غشاء به قدرت یونی محلول مجاور آن بستگی دارد . ب: هدایت الکتریکی : اکثر غشاءهای پلیمری هادی الکتریسیته نیستند ولی غشاءهای هادی نیز ساخته شده اند . ج: جذب کنندگی : با توجه به عوامل موجود در سطح غشاء و بار ، انها امکان جذب یا دفع ذرات توسط سطح غشاء وجود دارد . به علاوه بسیاری از ذراتی که داخل حفره های غشاء می گردند جذب سطح داخلی حفره ها شده و امکان عبور از آنها را نمی یابند . و: آبدوست یا آبگریز بودن غشاء : غشاء ممکن است ابدوست یا آبگریز باشد . این موضوع با توجه به ساختار مولکولی سطح غشاء حاصل می شود . با تغییر و اصلاح سطح غشاء می توان این خاصیت را تغییر داد . آب دوستی یا آب گریزی می تواند در جداسازی تاثیر بگذارد 

تجهیزات اصلی در سیستم های اسمز معکوس
پمپ تغدیه(Feed Pump): این پمپ از نوع سانتریفیوژ بوده و به منظور تأمین فشار اولیه ورود آب خام به مدار تصفیه تعبیه می گردد. نوع دور متغیر این نوع پمپ ها برای جبران افت فشار آب در نتیجه عبور از مراحل پیش تصفیه مورد استفاده قرار می گیرند. ممبران (Membrane): ممبران قطعه ای سیلندری شکل است که در واقع همان غشاءهای نیمه تراوا می باشند که با ایجاد فشار اسمزی در جداره خارجی آن عمل فیلتراسیون (تصفیه آب) صورت می گیرد. پرشروسل (Pressure Vessel): محفظه نگهدارنده ممبران ها را پرشروسل می نامند. این محفظه می تواند از جنس استیل یا فایبر گلاس باشد که در سایزهای مختلف و با قابلیت جای دهی چندین ممبران موجود می باشد. آب خام ورودی با فشار بین جداره خارجی ممبران و جداره داخلی پرشر وسل پمپ می شود. پمپ طبقاتی فشار بالا ( High Pressure Pump): از آنجایی که اساس کار تصفیه آب بر اساس فشار اسمزی است برای تأمین این فشار از پمپ های طبقاتی که فشار بالایی را تامین میکند استفاده می شود. فیلتر میکرونی (Cartridge Filter): ورود ذرات معلق بزرگتر از 5 میکرون باعث آسیب رساندن به ممبران میگردد، برای جلوگیری از این موضوع استفاده از فیلترهای میکرونی الزامی است. این فیلتر ها در ورودی آب خام که تعداد و سایز آنها با توجه به شرایط آب ورودی تعیین می شود. دوزینگ پمپ (Dosing Pump): پمپی کوچک است که به منظور تزریق آنتی اسکالانت و با سایر مواد شیمیایی با هدف جلوگیری از ایجاد رسوب، لخته سازی و یا ضدعفونی در جداره ممبران به آب اضافه می شود. روتامتر (Rotameter): در واقع نوعی فلومتر مکانیکی می باشد که در ورودی آب خام و خروجی آب تصفیه نصب می گردد و با رصد کردن این دو می توان به میزان راندمان دستگاه تصفیه پی برد. گیج فشار (Pressure Gauge): به منظور اطلاع از صحت عملکرد ممبرانها و فیلتر میکرونی و قسمتهای مختلف سیستم از گیج های فشار استفاده می شود. بدین معنی که با ملاحظه تغییرات قابل توجه فشار در مدار تصفیه می توان پی برد که قسمتی از دستگاه به طور مطلوب کار نمی کند. به عنوان مثال ممکن است ممبران ها دچار گرفتگی شده و باعث بالا رفتن فشار شوند که توسط گیج فشار قابل ملاحظه است. METER TDS: برای مشاهده لحظه به لحظه املاح محلول در آب به کار می رود به عبارت دیگر نشانه عملکرد صحیح سیستم تصفیه می باشد. تابلوی کنترلی (Electrical Control Box): تابلوی کنترلی شامل مدارهای حفاظتی و ابزارآلات کنترل اتومات سیستم می باشد و وظیفه برق رسانی به قسمت های اصلی و تجهیزات جانبی را بر عهده دارد. تجهیزات جانبی (Accessories): تجهیزات کنترلی: مانند پرشر سوئیچ، شیر برقی، شیر های سوزنی، PH متر و ... مخازن پلی اتیلن: جهت آنتی اسکالانت و اسید و بازشویی ممبران ها فیلتر زغالی: جهت حذف رنگ و بو و کلر باقیمانده فیلتر شنی: جهت حذف ذرات درشت بزرگتر از 20 میکرون لوله و اتصالات فشار قوی و فشار ضعیف

معایب سختی گیر مغناطیسی چیست؟

اصلاح گر فيزيكي چيست؟
اصلاحگرهاي فيزيكي بدون استفاده از مواد شيميايي و با استفـاده از ايجاد تغييرات در امـلاح محلول در آب بواسطه ميدان هاي مغناطيسي و الكترومغناطيسي تمايل رسوب گذاري آب را كاهش مي دهند. در اين راستا عبارت هايي نظير سختيگير، رسوب گير، رسوب زدا، ضد رسوب و ... در اين دسته بندي قرار مي گيرند. اصلاح گرهای غیرشیمیایی یا Non Chemical Device از دیگر نام های این گروه از تجهیزات می باشد. 

انواع سختی گیرهای مغناطیسی :
1- مغناطيسي(ميدان مغناطيسي)
2- الكترومغناطيسي(ميدان الکترومغناطيسي)
3- الكترونيكي(ميدان الكترومغناطيسي متغير).

نحوه ی عملکرد آنها :
1- سختی گیرهای مغناطيسي:
اين نوع سختي گير ها از جمله اولين تجهيزات اصلاح فيزيكي آب به شمار مي روند. پس از كشف این كه آبي كه از روي صخره هاي با خاصيت مغناطيسي عبور مي كند رسوب نمي گذارد، اين نوع سختي گير ها توليد شده اند. سابقه فعاليت اين گروه از اصلاح گر هاي فيزيكي به اواخر دهه 1940 و اوايل 1950 ميلادي بر مي گردد. فلزاتي نظير آهن، كبالت و نيكل قادر هستند كه خاصيت فرومگنتيكي از خود بروز دهند. از اين رو در ساخت بلوك هاي مغناطيسي به كار گرفته مي شوند. قدرت ميدان هاي مغناطيسي با واحد گوس(Gauss) سنجيده مي شود. شدت ميدان مغناطيسي زمين حدود 25/. الي 65/. گوس و كمپرسور يخچال 1000 گوس مي باشد. سختي گير هاي مغناطيسي در محدوده 2000، 4000، 6000، 8000، 12000 و حتي 47,500 گوس ساخته شده اند. از انواع سختي گير هاي مغناطيسي میتوان : مغناطيسي بلوكي، مغناطيس لوله اي( رزوه اي و فلنجي)، مغناطيسي كلمپي و رینگ شارژی را نام برد .

سختی گیر مغناطیسی


2- سختی گیر الكترومغناطيسي:
ميدان مغناطيسي حاصل از سيم پيچ حامل جريان با N حلقه، از برهم نهي ميدان ايجاد شده در هر حلقه با ميدان حلقه هاي ديگر، تشكيل خواهد شد. كه خطوط میدان مغناطیسی ایجاد شده درسيم پيچ درشکل روبرو ملاحظه می شود. منطق سازندگان اين دستگاه ها در تاثير ميدان هاي مغناطيسي بر يون ها و جلوگيري از ايجاد رسوب مشابه توليد كنندگان سختي گير هاي مغناطيسي است با اين تفاوت كه خطوط ميدان  مغناطيسي در سختي گير هاي الكترومغناطيسي تقریبا در راستاي لوله قرار مي گيرند.در واقع اختراع سختي گير هاي الكترومغناطيسي اوليه ابداع نويني در زمينه رسوب زدايي محسوب نمي شد و همچنان مشكلاتي نظير نياز به وجود جريان آب در داخل لوله وجود داشت زيرا ميدان مغناطيسي تنها به بار الكتريكي در حال حركت نيرو وارد مي كند . مشكل دیگر برد محدود ميدان مغناطيسي ايجاد شده است که تنها در قسمتي از لوله كه به دور آن سيم پيچيده شده است القا می گردد.
 
سختی گیر الکترو مغناطیسی


3- سختی گیر الكترونیکی:
سختي گير هاي الكترونيكي، در واقع نسل جديد سختي گيرهاي الكترومغناطيسي هستند. ايده جدیدی كه در سختي گير هاي الكترونيكي به كار گرفته شده است كه آنها را از انواع قبلي متمايز مي كند، استفاده از جريان AC به جاي جريان DC در اين نوع از سختي گير ها است. سختي گير هاي الكترونیکی شامل یک یا چند سيم پيچ و یک جعبه كنترل می باشد. سیم پیچ ها به دور لوله پیچیده می شود و به جعبه کنترل اتصال دارد. با اتصال جعبه کنترل به برق ، جریان AC از سیم پیچ عبور میکند. عبور جریان متغير از سیم پیچ باعث القای میدان الکترومغناطیسی متغیر درون لوله میشود . اساس کار سختی گیرهای الكترونيكي، ایجاد میدانهای مغناطیسی متغیر با آرایش دوایر متحد المرکز درون لوله می باشد که یونهای مثبت و منفی معلق درآب را تحت تاثیر قرا میدهد. با توجه به این که جریان عبوری از سیم پیچ متغیر از نوع AC است، میدان مغناطیسی القا شده در لوله نیز متغیر خواهد بود. با توجه به خواص مغناطیسی فلزات آهنی و تاثیراتی که ممکن است بر میدان مغناطیسی القا شده در لوله بگذارند، برای عملکرد دستگاه جنس لوله های مورد استفاده باید از نوع پلاستیکی و یا فلزات غیرآهنی (مسی یا استینلس استیل) باشد. اگر فرکانس مورد استفاده در این دستگاهها از 2000 هرتز بیشتر باشد با توجه به قانون لنز، اثر خودالقایی در سیم پیچ قابل توجه و اختلال آمیز در عملکرد دستگاه، خواهد بود . درسختي گيرهاي الكترونيكي ، امكان تغيير مداوم و خودكار سيگنال جريان AC در برد الكترونيكي، امکان پذیر شده است .در این راستا : الف) تغییر شدت جریان ب) تغییر شکل موج (سینوسی ،مربعی ) ج) تغییر فرکانس ، وجود دارد که از طریق یک یا چند سیم پیچ یا آنتن به آب القا می گردد .

معايب اصلاح گر هاي مغناطیسی :
در اين بخش سعي بر آن است كه با توجه به نقد ها و بررسي هاي انجام شده در خصوص كارايي اصلاح گرهای مغناطیسی، معايب و محدوديت هاي آن ها مورد بررسي قرار گيرد. به تفكيك اين معايب سختي¬گيرهاي مغناطيسي- الكترومغناطيسي و الكترونيكي به شرح ذيل مورد بررسي قرار مي گيرد.
1- عملكرد سختي گيرهاي مغناطيسي موضعي ميباشد: اثرگذاري سختي گيرهاي مغناطيسي كاملا مقطعي و موضعي بوده و با فاصله گرفتن از بلوک های مغناطیسی حداکثر تا 15 سانتیمتر ضعیف تر می شود و در طول مدار لوله كشي موثر نمي باشد. سازندگان اين تجهيزات ادعا مي نمايند كه برد دستگاه به چند صد متر هم مي¬رسد، كه ادعاي بي اساسي است. زيرا اگر آب در حال سكون باشد، سختي گير مغناطيسي هيچ اثري بر روي آب نگذاشته و تجهيزات قبل و بعد از آن در مقابل تشكيل رسوب قابل محافظت نيستند. همچنين سختي گيرهاي مغناطيسي قادر نيستند مدار لوله كشي و تاسيسات بالادستي(قبل از دستگاه) را محافظت نمايند و تنها آب فرآوري شده بايد تحت تاثير ميدان مغناطيسي و در مدت زمان موثر، قرار گرفته و آب اين اثرات را با سرعت سيال در مسير منتقل نمايد.
 
2- براي پوشش كل مدار لوله كشي به بيش از يك دستگاه سختي گير مغناطیسی نياز است: به دليل موضعي بودن عملكرد سختي گير هاي مغناطيسي، درصورتي كه مدار لوله كشي طولاني باشد، يك يا چند دستگاه جواب گو نبوده و جهت پوشش كل مدار لوله كشي، با توجه به پيچيدگي مدار، تعداد اتصالات و زانو ها و تعداد و فشار پمپ هاي سيركولاسيون يا بوستر پمپ ها، نياز به محاسبه تعداد دستگاه هاي مورد نياز مي باشد. از سوي ديگر تحقيقات علمي نشان داده است كه اساساً رسوبات تشكيل شده توسط دستگاه هاي سختي گير مغناطيسي ، در بهترين شرايط آزمایشگاهی حداكثر 3 الی 3/5 دقيقه مي باشد. اين "توپ برفي" تشكيل شده اساسا غير پايدار است. به عنوان مثال سختيگيرهاي مغناطيسي را نمي توان در مكش پمپ نصب نمود زيرا توربولان جريان باعث شكسته شدن و از هم گسيختن توپ هاي برفي مي گردد. با مراجعه به دستورالعمل¬هاي نصب اين¬گونه تجهيزات، مشاهده مي گردد كه نمي توان آن ها را در خروجي پمپ نيز نصب نمود.
 

3- باعث خوردگي شديد در محل نصب و تجهيزات بعد از آن مي گردد: نصب بلوك هاي مغناطيسي باعث ايجاد شار مغناطيسي از قطب هاي N به S مي گردد. عبور جريان آب حامل آنيون ها(يون هاي منفي نظير كربنات و سولفات ها ...) و كاتيون ها(يون هاي مثبت كلسيم، منيزيم و سديم و ...) از زير ميدان هاي مغناطيسي، باعث قطع شدن شار هاي ميدان مغناطيسي توسط يون هاي مثبت و منفي شده و اين امر باعث ايجاد الكترون ولت در منطقه مورد نظر مي گردد. در اين حالت، فلز 2 ظرفيتي(لوله يا آند)، سطح فلز 3 ظرفيتي(لايه محافظتي – مگنتيك يا كاتد) و سيال(الكتروليت) وجود داشته كه عبور جريان سيال و يون هاي درون آن، باعث ايجاد جريان الكتريكي ضعيف بر مبناي الكترون ولت و نهايتاً تشكيل پيل الكتروشيميايي مي گردند ، عملاً موجب خوردگي فلز گردیده و نهايتاً از حجم لوله كاسته مي شود.
 
4- خاصيت مغناطيسي باعث جذب ذرات فلزي و نهايتا مسدود شدن مسير جريان سيال مي شود: با نصب بلوكهاي مغناطيسي، ذرات فلزي معلق در آب، جذب اين ميدان هاي قوي مغناطيسي مي شود. به مرور با افزایش این حجم ذرات موجب كاهش سطح مقطع در مدار لوله كشي مي گردد که مي بايست چند وقت يك بار مدار لوله كشي متوقف و آب آن تخليه و به صورت فيزيكي تميز گردد.
 

5- عملكرد دستگاه به سرعت بهينه آب عبوري بستگي دارد: براي انتقال اثرات جذب شده از ميدان مغناطيسي ناحيه اي از لوله كه سختي گير مغناطيسي روي آن نصب شده است به نواحي ديگر مدار، لازم است كه سيال حتما جريان داشته و حتماً در سرعت بهينه خود جاري شود. منحنی ذیل نتایج آزمایش تاثیرپذیری عملکرد سختی گیرهای مغناطیسی را نسبت به سرعت آب داخل لوله نشان می دهد در شرایطی که بهترین عملکرد در سرعت 3/2 متر بر ثانیه اتفاق می افتد میزان کاهش رسوب80 درصد بوده و این به این معناست که تنها روند رسوبگذاری کند گردیده و حذف نمی گردد. عموما طراحان تاسیسات مکانیکی سرعت 1 الی 5/1 متر بر ثانیه را در طراحی های خود لحاظ می نمایند که در این شرایط به رجوع به منحنی فوق تنها 30 الی 40 درصد میزان رسوبگذاری کاهش می یابد.
 

6- در نزديكي ميدان مغناطيسي و خصوصا الكتروموتورها اثر سختی گیر مغناطیسی کاهش می یابد: بدیهی است که میدان های مغناطیسی ناشی از الكتروموتور ها و ژنراتور ها و ساير دستگاه هاي با كاركرد مشابه، در عملكرد ميدان¬هاي مغناطيسي اختلال ايجاد مي كنند. اين درحاليست كه الکتروموتورها قلب محرک تاسیسات بوده و راهبری مدارهاي تاسيساتي بدون این تجهیزات غیرممکن می باشد. به عنوان مثال، با فرض اینکه در زمان نصب سختی گیر مغناطیسی بر روی لوله فاصله مجاز نصب از موتورهای الکتریکی نیز رعایت گردد باز هم نمی توان توپ های برفی ایجاد شده درون سیال را از میدان مغناطیسی الکتروموتورها محافظت نمود ، زیرا به هر حال سیال در نقاط مختلف در حرکت می باشد و از درون پمپ یا حتی شیرهای برقی یا موتوری نیز عبور خواهد نمود. بنابراین اثر ایجاد شده توسط سختی گیرمغناطیسی ، در نقطه دیگر از مدار از بین رفته و یا تضعیف می گردد.

7- سختي گيرهاي مغناطيسي به عنوان مكمل سختي گيرهاي رزيني در نظر گرفته مي¬شوند: اغلب سازندگان سختي گيرهاي مغناطيسي استفاده از این تجهیزات را برای آبهای سخت توصیه نمی نمایند به عبارت دیگر زمانی که سختی آب از حد مشخصی بالاتر باشد عنوان می نمایند که سختی گیرها به تنهايي عملكرد چندان مطلوبي نداشته و می بایست به همراه سختي گيرهاي رزيني به كار ميروند. هر چند سختي گيرهاي رزيني عملکرد خود را صنایع گوناگون به اثبات رسانده اند اما دلیل تمایل به استفاده از سختی گیرهای اصلاح گر فیزیکی عدم نیاز به مراقبت و سرویس و نگهداری ، خرید سنگ نمک و آماده سازی آب نمک و عملیات بک واش و احیا و در مجموع کاهش هزینه های پرسنل نگهداری می باشد .
8- پايداري كريستال هاي معلق تشكيل شده در آب كوتاه بوده و برابر 5/3 دقيقه مي¬باشد: كريستالهاي معلق تشكيل شده توسط سختي گيرهاي مغناطيسي، به دليل منسجم و منظم نبودن، پايداري چنداني نداشته و پس از گذشت مدت زماني كوتاه، حداکثر برابر با 5/3 دقيقه، متلاشي شده و از بين مي روند. نمک های محلول در آب (TDS, Total Dissolved Solid) شامل کلیه آنیون ها و کاتیون ها می باشند. ترکیباتی نظیر سدیم، پتاسیم، کلسیم، منیزیم، آهن و منگنز کاتیون ها را تشکیل می دهند و ترکیباتی نظیر کلراید، سولفات، کربنات، بی کربنات، نیترات، نیتریت، سیلیکات آنیون ها را تشکیل می دهند. اما نکته بسیار مهم این است که تمامی این املاح تمایلی به تشکیل رسوب ندارند. به عنوان مثال در برخورد کلسیم به یون کلر و ایجاد نمک کلرید کلسیم ، این نمک بسیار حلال بوده و تمایلی به راسب بودن ندارد. بغیر از کربنات منیزیم و کلسیم ، باقی ترکیبات تمایل به تشکیل حالت پایدار کریستالی را دارند. در نتیجه پس از عبور کریستال های ایجاد شده از حوزه قوی میدان مغناطیسی ترکیبات یونی ناپایدار و حلال واکنش نشان داده و از مجموعه رسوبات کریستالی خارج و خود مجدد در آب حل می شوند. این واکنش موجب از هم پاشیدن کریستال های ایجاد شده ناشی از سختی گیرهای مغناطیسی می گردد .

9- نصب مدل فلنجي سختي گير مغناطيسي نياز به توقف سيستم و بريدن لوله دارد: سختي گيرهاي مغناطيسي داراي انواع مختلف بلوكي، لوله¬اي(رزوه اي و فلنجي) و كلمپي مي باشند. مدل های فلنجي و ورزوه ای آن براي نصب نياز به برش لوله دارد. براي بريدن لوله، سيستم بايد متوقف و تمام یا بخشی از آب داخل سیستم تخلیه گردد. شاید در سیستم های تاسیسات کوچک خانگی توقف یک یا چند ساعته مساله چندان مهمی نباشد اما در تاسیسات معظم این امر به سادگی میسر نبوده و تمامی توقفات با برنامه ریزی از قبل انجام می گردد. نصب مدل فلنجي نياز به مهارت دارد، لوله¬هاي با اقطار بزرگ¬تر، به دليل سنگين تر شدن سختي گير مغناطيسي فلنجي، نیاز به نیروی متخصص جهت نصب دقیق در فضای تعبیه شده دارد.

10- سختی گیرهای مغناطیسی رسوبات قبلي را حذف نمي كند:سختی گیرهای مغناطیسی همانطور که در مورد 5 به آن به تفصیل اشاره گردید در بهترین شرایط میزان رسوب گذاری در بازه های زمانی کوتاه تا 40 درصد کاهش می دهند و نمی توانند رسوب زدایی نموده و رسوبات قبلی را حذف نمایند. تنها زمان رسوبگذاری کمی به تعویق افتاده و با شیب کمتری انجام می گردد.

11- استاندارد ايمني ندارند و برای سلامتی انسان مضر می باشند:در تاسيسات عظيم و مجهز و همچنين لوله¬هاي با اقطار بزرگ، از سختي گيرهاي مغناطيسي با مغناطيس هاي قويتري استفاده مي شود، تا بتواند كل لوله ها و مدار را تحت پوشش قرار دهد. بنا به گفته برخي شركت هاي دارنده سختي گير مغناطيسي، اين مغناطيس هاي قوي گاها شدت هاي مغناطيسي شديدي برابر با 2/1 تسلا يا 12000 گوس توليد مي كنند كه طبق مطالب بالا فراي استانداردهاي معمول بوده و صدمات ناشي از اين ميدانهاي مغناطيسي قوي بر روي اكو سيستم محيط زيست و تمامي جانداران موجود در آن، به خصوص پرسنلي كه نقش نظارت، بازرسي و يا نگهداري از اين تجهيزات را دارند، گاها بسيار زياد و غير قابل جبران است. مقادير حد تماس شغلي با شدت¬هاي شار مغنا طيسي پايا در جدول 4 به مقاديري اشاره دارد كه به نظر ميرسد چنانچه تقريباً كليه شاغلين به طور مكرر در روزهاي متوالي در مواجهه با آن قرار گيرند، اثر سوء بر سلامت آنان عارض نگردد.


جدول ذیل : مقادير تماس شغلي مجاز با ميدانهاي مغناطيسي براي تمام بدن و براي دست ها و پاها 
 
مقادیر مجاز امواج میدان مغناطیسی برای بدن انسان

دروغ رسوبزدای آلتراسونیک در تاسیسات
امواج آلتراسونیک یا فراصوت به شکلی از انرژی از امواج مکانیکی گفته می شود که فرکانس آنها بالاتر از حد شنوایی انسان یعنی محدوده 20 هرتـز تا 20 کیلوهـرتـز می باشد. امـواج آلتراسونیـک در محیـط های گاز ، مایع و جامد به صـورت ، موج عرضی یا موج طولی منتشر می شوند امواج آلتراسونیک به طور کلی به 2 روش تولید می شوند.

 -1 روش پیزوالکتریک ؛ در این روش یک ترانسدیوسر مطابق اثر پیزوالکتریک امواج الکتریکی را به نوسانات مکانیکی و انبساط و انقباض در ترانسدیوسر تبدیل می نماید که این امواج آلتراسونیک که از نوع امواج مکانیکی می باشند در (ماده جامد ، مایع ، گاز ) منتشر می گردند. رادارهای سونار، سیستم های سونوگرافی، وان های شستشوی آلتراسونیک که در پزشکی ، منابع نظامی ،آرایشگاه و از نمونه هایی کاربرد پیزوالکتریک می باشند،در این روش یک قطعه پیزوالکتریک یا ترانسدیوسر در داخل محیط تعبیه می شود و امواج را تولید و منتشر می کند، فرکانس،شدت موج و زاویه انتشار امواج از ترانسدیوسر از ویژگی های این روش است. به عنوان مثال توان  الکتریکی یک دستگاه سونوگرافی حدود 1 الی 3 کیلو وات با فرکانس 1 الی 17 مگاهرتز می باشد و سنگ شکن کلیه حدود 1 کیلووات و فرکانس 1 الی 17 مگاهرتز می باشد و یا دستگاه های لاغری موضعی از نوع کویتیشن آلتراسونیک فرکانسی حدود 670 کیلوهرتز تا 1 مگاهرتز و توان 1 الی 4 کیلووات دارند.

2- مگنتواستریکشن Magnetostriction؛ روش آلتراسونیک با تحریک مواد دو قطبی مغناطیسی توسط میدان مغناطیسی بوجود می آیند ، به نحوی که مواد دو قطبی در میدانهای مغناطیسی تغییر طول می دهند که باعث تولید امواج آلتراسونیک می شود،این روش علاوه بر سیم پیچ یا میدان مغناطیسی نیاز به مواد فرومغناطیسی و 2 قطبی نیز جهت تولید و انتشار امواج آلتراسونیک می باشد این روش تنها کاربرد آزمایشگاهی دارد و  نمونه های صنعتی آن موجود نمی باشد.

سختی گیر آلتراسونیک افسانه یا واقعیت
چندی است در ایران سختی گیر یا رسوبگیر آلتراسونیک تولید و به فروش می رسد . با ملاحظه 2 روش اصلی امواج آلتراسونیک که در بالا اشاره شد و مقایسه با سختی گیر یا رسوبزداهای آلتراسونیک به راحتی قابل تشخیص است که هیچ ارتباط فنی و تکنیکی بین امواج آلتراسونیک واقعی و سختی گیرهای نام گذاری شده به نام آلتراسونیک در بازار ایران وجود نداشته و سختی گیرهای آلتراسونیک (امواج مکانیکی) در تاسیسات ساختمان اصلاً وجود خارجی نداشته و همان سختی گیرهای الکترومغناطیسی و الکترونیکی قدیمی با سیم پیچ یا آنتن هایی برروی لوله می باشد که عموما می بایست برروی لوله های غیر فلزی نصب گردند .
چنانچه رسوبزدای آلتراسونیک به شما پیشنهاد می گردد حتما موارد بالا را کنترل و شدت موج ، فرکانس و زاویه انتشار پیزوالکتریک در ترانسدیوسر را از سازنده در خواست کنید.یک سیم پیچ معمولی به تنهایی نمی تواند امواج آلتراسونیک ایجاد نماید.

عملکرد رسوبزدای هیدروفلو در جلوگیری از تشکیل رسوب
تکنولوژی امواج رادیویی هیدروپت با القای یک میدان الکتریکی سینوسی سیال درون لوله،یون های محلول در سیال را به حالت کریستال های پایدار و منظم درآورده و از رسوب گذاری آنها برروی سطح جلوگیری می کند. به این صورت که سیگنال های رادیویی به شکل جریان سینوسی که در تمام مدار لوله کشی از هر دو سمت ایجاد می گردد و میدان الکتریکی در تمام مدار لوله کشی تولید می نماید. امواج رادیویی امکان برخورد ذرات و یون ها به یکدیگر را به طور قابل توجهی افزایش داده و در نتیجه هسته مرکزی کریستال تشکیل می گردد و مجموعه یونها تبدیل به ذرات کریستالی می شود. این ذرات کوچک با سطح خارجی ناچیز بار الکتریکی نسبتا بالایی داشته و یونهایی را که در محلول معلق می گردند را بسرعت جذب می نمایند و حضور کریستالهایی که بطور یکنواخت در محلول وجود دارند پدیده رسوب گذاری را بر روی سطوح را حذف می نماید.مهمترین خصوصیت این دستگاه در نحوه کارکرد می باشد، به نحوی که بدون نیاز به توقف سیستم و تخلیه آب و برش لوله دستگاه رسوبزدا نصب و رسوب های موجود در سیال بدون توقف سیستم کاری معلق ،نرم و تمیزمی شود.

عملکرد رسوبزدای هیدروفلو در باز نمودن رسوبات قبلی
در فرایند تشکیل کریستال کلیه یونهای محلول در آب در حال برخورد به یکدیگر می باشند .یونهای سختی موقت شامل کربنات و سولفات کلسیم و منیزیم نیز یکی از معضلات تاسیسات گرفتگی لوله ها، تیوب ها و تجهیزات در اثر رسوبات کربناتی کلسیم و منیزیم می باشد. تکنولوژی هیدروپت با ارسال سیگنال های رادیویی در طول مدار لوله کشی قادر است بدون نیاز به توقف سیستم ، تخلیه آب و اسید شویی رسوبات قدیمی را به مرور زمان باز نموده که این رسوبات با جریان آب شسته شده و از لایه های رسوب کاسته می شود. در فرایند تشکیل کریستال های پایدار هیدروفلو ،کلیه یونهای محلول در آب به یکدیگر برخورد می نمایند و در این راستا یونهای کلسیم و منیزیم و کربنات و سولفات تشکیل هسته های کریستال را می دهند.هسته های کریستال در برخوردبا سطوح دارای رسوب به صورت ذره ذره و یونی رسوبات قبلی را جذب و از سطوح جدا می نماید.

پرتکرارترین پرسش‌ها
پرسش های متداول
پرسش های متداول ...
فروشگاه
فروشگاه ،سفارشات ...
ثبت نام همکاران و فروشندگان
ثبت نام همکاران و فروشندگان در سامانه آب تسنیم ...
دانستی های آب
آیا شما هم مانند بسیاری از مردم نگران حذف املاح مفید موجود در آب به وسیله دستگاه تصفیه آب هستید؟ آیا گمان می‌کنید وجود یک فیلتر جهت افزودن املاح معدنی مفید به آب تصفیه شده ضروری است؟ آیا فکر می‌کنید آب‌های معدنی، علاوه بر تامین آب مورد نیاز بدن، مواد و املاح مفید معدنی را نیز برای بدن ما به ارمغان م ...
مقالات در مورد صنعت آب و فاضلاب
مقالات,مقاله در مورد صنعت آب و فاضلاب و سیستم های حرارتی و برودتی ...
راهنمای خرید و ثبت سفارش
راهنمای خرید و ثبت سفارش از سایت آب تسنیم ...
تماس با ما
تماس با مدیریت سایت آب تسنییم ...
روش پرداخت
دانلود نرم افزار های RO
دانلود نرم افزار های RO ...
درباره ما
معرفی شرکت آب تسنیم و تاریخچه شرکت ...
ضمانت و کیفیت کالا
هدف ما ارائه خدمات و تامین قطعات و تجهیزات با همکاری شرکت های معتبر داخلی و خارجی وتضمین کیفیت کلیه اجناس و کالاها می باشد ...
شیوه های ارسال
تحویل به موقع در محل و روش های ارسال کالاهای خریداری شده ...
لیست خدمات و فعالیت ها
تصفیه آب صنعتی،آب شیرین کن صنعتی،دستگاه آب شیرین کن صنعتی،سیستم اسمزمعکوس(RO)، فروش دستگاه تصفیه آب صنعتی در ظرفیت های مختلف،دستگاه اسمزمعکوس(RO)،تصفیه فاضلاب،تصفیه وبازیافت پساب های شهری وصنعتی،تجهیزات تصفیه آب صنعتی،اسمزمعکوس(RO)،اولترا فیلتراسیون(UF)،نانو فیلتراسیون(NF)، ممبران تصفیه آبBW30-400 ...
قوانین و مقررات و ثبت شکایات
قوانین و مقررات و ثبت شکایات ...
آخرین اخبار
تصفیه آب صنعتی،آب شیرین کن صنعتی،دستگاه آب شیرین کن صنعتی،سیستم اسمزمعکوس(RO)، فروش دستگاه تصفیه آب صنعتی در ظرفیت های مختلف،دستگاه اسمزمعکوس(RO)،تصفیه فاضلاب،تصفیه وبازیافت پساب های شهری وصنعتی،تجهیزات تصفیه آب صنعتی،اسمزمعکوس(RO)،اولترا فیلتراسیون(UF)،نانو فیلتراسیون(NF)، ممبران تصفیه آبBW30-400 ...
جواب یا پرسش خود را پیدا نکردید؟
روش‌های ارتباط با ما
تماس تلفنی
۳۲۳۵۸۲۶۷ - ۰۳۵   ،   ۴۲۲۶ ۸۵۸ ۰۹۱۳