پرسش‌های متداول | ثبت نام همکاران و فروشندگان | فروشگاه اینترنتی آب تسنیم
ثبت نام همکاران و فروشندگان
ثبت نام همکاران و فروشندگان

نمونه قرارداد همکاران و فروشندگان کالا
قرارداد تامین کنندگان گروه فنی مهندسی آب تسنیم قرارداد حاضر براساس ماده ۱۰ قانون مدنی، و با تابعیت از کلیۀ قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران به صورت عام و قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲ و آیین نامه های مربوطه به صورت خاص، از تاریخ دریافت ایمیل و ثبت کد فعالسازی از سوی تامین کننده (مالک مشخصات ثبت شده در سامانه بازاریابی آب مارکتینگ) در سایت آب مارکتینگ به رسمیت قانونی خواهدرسید. قرارداد حاضر متضمن کلیه توافقات طرفین بوده و توافقات و اظهارات پیشین، اعم از شفاهی و کتبی، در ارتباط با موضوع این قرارداد از تاریخ انعقاد، فاقد هرگونه اثر خواهد بود.
ماده ۱) طرفین قرارداد:
قراردادحاضر بین گروه فنی مهندسی آب تسنیم(با مسئولیت محدود) به نمایندگی صاحبان امضای مجاز که در این قرارداد « فروشگاه آب مارکتینگ» خوانده می شود، از یک سو و مالک مشخصات ثبت شده در سامانه ثبت نام تامین کنندگان که در این قرارداد 
« تامین کننده» نامیده می شود؛ شرکت/ فروشگاه/ جناب آقای/ سرکار خانم ....................... دارای شماره ثبت/ جواز کسب به شماره .............. و کد ملی /شناسه ملی........... در شهر...........   منعقد و برای طرفین حکم قرارداد قطعی را داشته و طرفین ملزم به اجرای تمامی مفاد آن می باشند.
ماده ۲) تعریف واژگان:
۱- سامانه آب مارکتینگ با نام تجاری منتسب و متعلق به گروه فنی مهندسی آب تسنیم است. که به عنوان نام اختصاری شرکت بکار می رود.
۲- فروشگاه اینترنتی آب مارکتینگ: وب سایت با آدرس اینترنتی www.AbMarketing.ir است. که یک فروشگاه اینترنتی و برای توزیع و فروش محصولات تامین کنندگان کالاهای مجاز، نقش بازاریاب را دارد و حقوق مادی و معنوی آن متعلق به گروه فنی مهندسی آب تسنیم باشد.
۳- مشتری / مصرف کننده نهایی یا خریدار : به شخص حقیقی یا حقوقی اطلاق میشود که کالا یا خدمات مورد نیاز خود را از طریق آب مارکتینگ سفارش می دهد.
۴- تامین کننده / فروشنده کالا : هر شخص حقیقی یا حقوقی که به واسطه انعقاد قرارداد با آب مارکتینگ به عنوان فروشنده، امکان فروش کالا و خدمات خود به مشتریان نهایی را از طریق سایت فروشگاه اینترنتی آب مارکتینگ دارد.
۵- قرارداد : به مجموعه شرایط توافق شده به صورت الکترونیکی یا مکتوب فیمابین گروه فنی مهندسی آب تسنیم و تامین کننده اطلاق می شود که مطابق آن، شرایط لازم برای فراهم آمدن امکان فروش کالا در سایت فروشگاه اینترنتی آب مارکتینگ، به تایید گروه فنی مهندسی آب تسنیم و تامین کننده می رسد و برای طرفین لازم الاجراست.
۶- سامانه ی هوشمند قراردادی گروه فنی مهندسی آب تسنیم: زیرساخت آنلاین انعقاد قرارداد فیمابین گروه فنی مهندسی آب تسنیم و تامین کننده می باشد.
۷- پورتال تامین کنندگان / Seller portall : به زیرساخت نرم افزاری گفته می شود که کلیه تعاملات فیمابین تامین کننده و گروه فنی مهندسی آب تسنیم به منظور تامین کالا از طریق آن انجام می شود.
۸- فرآیند انعقاد قرارداد : به فرآیند الکترونیکی و آنلاین انجام توافق مابین تامین کننده و گروه فنی مهندسی آب تسنیم گفته می شود و تابع قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲ می باشد.
۹- فرآیند فروش کالا : به فرآیند دریافت سفارش مشتریان، اطلاع رسانی آن به تامین کننده و تامین کالای سفارشات از طریق تامین کننده که در قالب دستورالعمل فروش و تامین کالا به عنوان ضمیمه ی الزامی و لاینفک الکترونیکی قرارداد می باشد.
۱۰- دستورالعمل ها : کلیه ی اطلاعات تخصصی راجع به موضوعات مندرج در قرارداد هستند که به صورت الکترونیکی ضمیمه قرارداد بوده و جزء لاینفک قرارداد محسوب میشوند و اجرای تمامی آنها برای تامین کنندگان لازم الاجرا خواهد بود.
۱۱- حق الزحمه : معادل ریالی درصدی معین از قیمت فروش هر گروه از کالاهای تامین کننده در سایت آب مارکتینگ است.
۱۲- محصول : انواع کالاهای تامین کننده که قرار است از طریق وب سایت آب مارکتینگ در قالب متن، عکس، صدا و فیلم برای مشتری ارائه می گردد.
۱۳- پنل تامین کننده: فضایی که آب مارکتینگ به صورت برخط جهت بارگذاری محتوا، مدارک شناسایی و سایر متعلقات در اختیار تامین کننده قرار می‌‌دهد و برخی اطلاعات مربوط به تامین کننده در آن نمایش داده می‌شود و راه ارتباط اصلی و رسمی آب مارکتینگ و تامین کننده می باشد.
۱۴- حساب کاربری تامین کننده: حسابی است که با اختصاص نام و رمز عبور به تامین کننده تعلق گرفته است و تامین کننده توسط آن به پنل دسترسی خواهد داشت.
۱۵- ابلاغیه ها : موارد اجرایی هستند که در طول مدت همکاری از طریق پورتال، پنل کاربری یا ایمیل از سوی آب مارکتینگ به صورت الکترونیکی به تامین کنندگان ابلاغ خواهد شد و جزء لاینفک قرارداد بوده و اجرای آن برای تامین کنندگان لازم الاجراست.
ماده ۳) موضوع قرارداد:
اقدام گروه فنی مهندسی آب تسنیم  به بازاریابی برای فروش کالاهای تامین کننده از طریق نمایش و ارائه محصولات در وب سایت آب مارکتینگ به نشانی www.AbMarketing.ir مطابق قانون تجارت الکترونیک.
ماده 4) حق الزحمه
حق الزحمه گروه فنی مهندسی آب تسنیم  مطابق با لیست قیمت ارسالی از سوی فروشنده محاسبه خواهد شد.
ماده 5 ) فرایند فروش و پرداخت
فروش کالا به مشتری نهایی، صرفا توسط تامین کننده صورت می پذیرد که شیوه نامه ی آن در پیوست (۲) دستورالعمل فرآیند فروش و تامین کالا به تفصیل ذکر شده و گروه فنی مهندسی آب تسنیم  تنها زیرساخت انجام فروش را فراهم می نماید ..
 ماده ۶) وجاهت قانونی، مدت و شرایط تمدید قرارداد
۱-۶(به استناد مواد فصل چهارم قانون تجارت الکترونیک ایران مصوب ۱۳۸۲ این قرارداد وفق فرآیند الکترونیکی در سامانه آب مارکتینگ با پذیرش ایمیل معرفی شده در سامانه در هنگام ثبت نام و همچنین تکمیل ثبت نام با ارسال لینک در ایمیل و در صورت نیاز از طریق پیامک به شماره ی معرفی شده در زمان ثبت نام توسط تامین کننده و ورود آن در سامانه توسط ایشان، حکم انعقاد قرارداد رسمی داشته و برای طرفین لازم الاجراست. 
تبصره: تامین کننده با کلیک روی لینک فعال سازی در ایمیل خود کلیه شرایط این قرارداد را پذیرفته است. 
۲-۶(اين قرار داد از زمان انعقاد (مطابق با بند فوق) تا انتهاي سال جاري اعتبار دارد و در صورت عدم اقاله، خاتمه و یا فسخ قرارداد از سوی طرفین قرارداد، الحاقیه ها و دستورالعمل های وابسته به آن به صورت خودکار طبق آخرین شرایط مندرج در پورتال تامین کنندگان در انتهای هر سال به مدت یک سال شمسی دیگر تمدید می گردد و تامین کننده با ادامه فعالیت خود تمدید را پذیرفته است.
 ماده ۷) شرایط حاکم بر قرارداد
۱-۷) طرفین موظفند کلیه اطلاعات محرمانه طرف دیگر از جمله اسناد حقوقی و توافق نامه همکاری فیمابین را در زمان قرارداد و پس از آن محرمانه نگاه دارند، مگر با دستور مورد مراجع ذی صلاح قانونی. 
۲-۷) هيچ یک از مواد و مفاد قرارداد حاضر به معناي شراکت یا وجود رابطه کارگر و کارفرمائی فیمابین تامین کننده و گروه فنی مهندسی آب تسنیم  نمی باشد. 
۳-۷( تامین کننده متعهد می گردد که عودت کالاهای معیوب و یا آکبند را تا ۳۰ روز از زمان تحویل آن به مشتریان تحت شرایط مندرج در پیوست (۲) دستورالعمل فروش و تامین کالا بپذیرد. 
۴-۷)هزینه های ارسال و جابجایی کالا به شرح جدول "اطلاعات تکمیلی عملیات تامین کالا" در پیوست (۲) دستورالعمل فروش و تامین کالا است که در محاسبات دوره ای اعمال می گردد. 
۵-۷)در صورت بروز عوامل فورس ماژور، قرارداد موقتا متوقف و پس از رفع آن به همان روال سابق ادامه می یابد. 
۶-۷) کلیه ابلاغیه ها، اخطارها، پیام‌ها و مکاتبات گروه فنی مهندسی آب تسنیم  از طریق پنل کاربری تامین کننده و همچنین ایمیل معرفی شده ی ایشان صورت می‌گیرد. گروه فنی مهندسی آب تسنیم  مسئولیتی در خصوص عدم توجه و یا عدم مشاهده پیام‌ها توسط تامین کننده نخواهد داشت. 
۷-۷) در صورتی که در خصوص هر یک از شروط عدم مسئولیت یا نقض هر یک از مقررات کشور در رابطه با توزیع کالا یا محصولات تامین کننده، مسئولیتی بر گروه فنی مهندسی آب تسنیم  تحمیل گردد، تامین کننده موظف است که کلیه خسارات مادی و معنوی وارده بر گروه فنی مهندسی آب تسنیم را جبران نماید.
 ماده ۸) تعهدات گروه فنی مهندسی آب تسنیم  
بر اساس مفاد این قرارداد گروه فنی مهندسی آب تسنیم  متعهد به انجام امور ذیل می باشد: 
۱-۸) هماهنگی با کلیه شرکت های پستی جهت ارسال کالاها به مشتری بر عهده گروه فنی مهندسی آب تسنیم  می باشد. 
۲-۸) گروه فنی مهندسی آب تسنیم  مجاز است با عنایت به شرایط و سیاست های شرکت، در صورت نیاز شرایط و بندهای قرارداد را اصلاح نماید. تغییرات به محض به روزرسانی و اطلاع به تامین کننده، اجرایی خواهد شد و ادامه همکاری تامین کننده به منزله پذیرش تغییرات خواهد بود. 
۳-۸) گروه فنی مهندسی آب تسنیم  آموزش‌های لازم را به تامین کننده جهت به روزرسانی لیست کالاها، موجودی آنها و قیمت فروش ارائه خواهد داد. تغییراتی که در نتیجه فروش کالا در مقدار کالا ایجاد می¬گردد و همچنین مشخصات سفارشات در هر لحظه برای تامین کننده از طریق الکترونیکی در پنل کاربری وی قابل مشاهده خواهد بود. 
۴-۸) گروه فنی مهندسی آب تسنیم  می تواند محتوای ارائه شده توسط تامین کننده و محتوای پیوند داده شده با آن را به منظور ارزیابی و آزمایش مورد استفاده قرار داده و آنها را در آرشیو خود نگهداری نماید.
 ماده ۹) حقوق و تعهدات تامین کننده
۱-۹)به موجب قرارداد حاضر تامین کننده موظف به ثبت اطلاعات و ارائه مدارک درخواستی گروه فنی مهندسی آب تسنیم  خواهد بود. 
۲-۹) به موجب این قرارداد تامین کننده موظف به مطالعه و رعایت کلیه ی قوانین، آیین نامه ها، دستورالعمل ها و ابلاغیه هایی که گروه فنی مهندسی آب تسنیم  در بخش مستندات سایت یا پنل تامین کننده یا ایمیل ایشان قرارداده یا ارسال می شوند خواهد بود. 
۳-۹) تامین کننده اظهار می‌نماید از کلیه مقررات قانونی از جمله مفاد قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان، قانون مبارزه با قاچاق کالا، مبارزه با پولشویی، قوانین تعزیرات، قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‎ای، قانون تجارت الکترونیک، قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و سایر قوانین مربوط اطلاع کامل دارد و پای‌بند به رعایت آن‌ها است. در صورت ادعا یا مطالبه حق از ناحیه اشخاص ثالث، مسئول پاسخ‌گویی و جبران خسارات احتمالی خواهد بود. 
۴-۹)چنانچه تامین کننده در نتیجه استفاده مشتریان از محتوای تولید شده، به هرگونه اطلاعات شخصی مشتریان از جمله نام یا سایر اطلاعات و داده‌های شخصی آنان دسترسی پیدا کند، متعهد است:
الف- کلیه قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران در رابطه با حریم خصوصی را رعایت نماید و در صورت نقض، عواقب آن را بپذیرد.
ب- تنها برای مقاصدی که گروه فنی مهندسی آب تسنیم  مجاز دانسته است از این اطلاعات استفاده نماید
ج- هرگونه گردآوری، استفاده، تغییر و ذخیره اطلاعات مشتریان را تنها با اجازه گروه فنی مهندسی آب تسنیم  و به صورت آشکارا انجام دهد.
۵-۹) به موجب قرارداد حاضر تامین کننده مسئول حفاظت از نام کاربری و رمز عبور پنلی که به او اختصاص یافته است شناخته می‌شود و مسئولیت تمامی فعالیت‌هایی را که با نام کاربری او انجام می‌گیرند از قبیل محتوا گذاری، پذیرش سفارشات، ارسال اطلاعات و سایر موارد ارتباطی بر عهده خواهد داشت. 
۶-۹) به موجب قرارداد حاضر تامین کننده متعهد است در صورت تغییر اطلاعات تماس خود، آن را فوراً به اطلاع گروه فنی مهندسی آب تسنیم  برساند.
 ماده ۱۰) خسارات قراردادی
چنانچه به موجب این قرارداد از جانب تامین کننده خسارتی به گروه فنی مهندسی آب تسنیم  یا مشتری نهایی وارد آید، تامین کننده ضامن جبران خسارت می باشد. بدیهی است شرایط این ماده جدای از ماده جرایم این قرارداد است و قابل پیگیری در مراجع ذیصلاح جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
 ماده ۱۱) حل اختلاف
۱-۱۱ )حل اختلاف بین مشتری و تامین کننده: 
در صورت بروز هرگونه اختلاف در رابطه ی بین مشتری و تامین کننده، مورد اختلاف توسط گروه فنی مهندسی آب تسنیم  به عنوان داور مورد رضایت طرفین بررسی و نتیجه برای طرفین لازم الاجرا می باشد. 
۲-۱۱)حل اختلاف در تفسیر این قرارداد
الف) در صورت بروز هرگونه اختلاف در رابطه با تفسیر مفاد و اجرای قرارداد حاضر ابتدا طرفین تلاش می نمایند تا از طریق مذاکره، صلح و سازش مورد را مرتفع نمایند. در صورت لاینحل ماندن مورد اختلاف، حق مراجعه به مراجع ذیصلاح قانونی شهر یزد برای طرفین محفوظ خواهد بود.
ب) در زمان بروز اختلاف، در صورت توافق طرفین دو طرف به انجام تعهدات اوليه خود بر اساس قرارداد تا حل مناقشه ادامه مي-دهند، در غیر این صورت تا زمان حل و فصل کامل موضوع اختلاف تعهدات طرفین متوقف خواهد شد.
 ماده ۱۲) تفسیر قرارداد
۱-۱۲(در صورتی که به موجب حکم دادگاه یا قوانین جاری کشور هر یک از مقررات این قرارداد نامعتبر شناخته شود، اولاً خدشه‌ای به سایر مفاد قرارداد وارد نشده و ثانیاً پیشنهاد گروه فنی مهندسی آب تسنیم  در خصوص اجرای سایر مفاد قرارداد به نحوی که بیشترین تطابق را با اراده اولیه طرفین داشته باشد، پذیرفته خواهد شد. 
۲-۱۲(کلیه حقوق گروه فنی مهندسی آب تسنیم  (مصرح در این قرارداد) در زمان قرارداد و پس از آن قابل پیگیری می باشد.
 ماده ۱۳) فسخ قرارداد
۱-۱۳( هر یک از طرفین می تواند با اعلام کتبی ۳۰ روزه به طرف مقابل قرارداد را فسخ نماید و در این فاصله طرفین باید تعهدات جاری و تسویه حساب خود را به نحو کامل انجام داده یا برای انجام آن به نحوی که مقتضی می دانند با توافق یکدیگر مهلتی تعیین نمایند. 
۲-۱۳(گروه فنی مهندسی آب تسنیم  می‌تواند در مدت اعتبار این قرارداد بنا به تشخیص خود یا بروز تخلفات تامین کننده طبق پیوست (۳) دستورالعمل رسیدگی به تخلفات، قرارداد را خاتمه داده و با اخطار قبلی یا بدون آن دسترسی تامین کننده به کلیه سیستم های گروه فنی مهندسی آب تسنیم را معلق نماید. در این صورت تمامی حقوق و امتیازات اعطا شده از جانب گروه فنی مهندسی آب تسنیم  به تامین کننده متوقف خواهد شد و حق گروه فنی مهندسی آب تسنیم  برای رد درخواست مجدد همکاری با تامین کننده محفوظ است. 
۳-۱۳( در صورت محقق شدن هر یک از حالات پیوست (۳) دستورالعمل رسیدگی به تخلفات یا هر عنوان تخلف عمدی یا قصور فاحش از سوی تامین کننده، گروه فنی مهندسی آب تسنیم  می‌تواند با اخطار کتبی و قبلی ده روزه قرارداد حاضر را فسخ نماید. در این صورت گروه فنی مهندسی آب تسنیم  با لغو امتیاز کاربری، عرضه کالاهای تامین کننده را متوقف خواهد نمود.
 ماده ۱۴) اقامتگاه قانونی طرفین
نشانی و اقامتگاه قانونی گروه فنی مهندسی آب تسنیم  در وب سایت رسمی آن قید گردیده و اقامتگاه تامین کننده نیز همان محلی است که در فرم پنل تامین کننده توسط ایشان ثبت گردیده است و هر گونه تغییر در نشانی و اقامتگاه باید به اطلاع طرف دیگر برسد. ارسال هرگونه مکاتبات و اوراق عادی و رسمی به این نشانی ها، ابلاغ شده واقعی تلقی می شود.
 ماده ۱۵) ضمائم و پیوست ها
مقدمه:(15-1
 1-۱۵(پیوست 1- دستورالعمل فرآیند فروش و تامین کالا
مقدمه :
در راستای تشریح ماده ۵ قرارداد الکترونیکی منعقده فی ما بین گروه فنی مهندسی آب تسنیم  (با مسئولیت محدود) با نام اختصاری « آب مارکتینگ» با تامین کنندگان، و استناد پذیری ماده ۶ قرارداد مذکور، دستورالعمل حاضر تدوین و به کلیه ی تامین کنندگان ابلاغ می گردد. 
مفاد دستورالعمل:
ماده ۱) به موجب قرارداد حاضر، تامین کننده تضمین می‌کند که از اهلیت قانونی لازم برای انعقاد معاملات برخوردار است و چنانچه به نمایندگی از یک شخص حقوقی به عنوان تامین کننده این قرارداد را منعقد می‌نماید، دارای اختیار قانونی لازم برای این کار است و در صورت نیاز مدارک نمایندگی خود را به گروه فنی مهندسی آب تسنیم  ارائه می‌دهد. 
ماده ۲) به موجب قرارداد حاضر، تامین کننده مسئول تطابق محتوای کالا و محصولات ارائه شده در سایت گروه فنی مهندسی آب تسنیم  با کلیه قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و کسب مجوزهای مربوطه شناخته می‌شود. 
ماده ۳) فروش کالا به مشتری نهایی، صرفا توسط تامین کننده صورت می پذیرد و گروه فنی مهندسی آب تسنیم  تنها زیرساخت انجام فروش را فراهم می نماید. لذا مسئولیت صدور فاکتور در وجه مشتری نهایی بر عهده تامین کننده است.
ماده ۴) تامین کننده مسئول است پیش از ارائه هرگونه محتوا در سایت گروه فنی مهندسی آب تسنیم  ، اختیارات قانونی لازم به منظور اعمال حقوق ناشی از این قرارداد را کسب نموده، و فارغ از هرگونه ادعا از سوی اشخاص ثالث اختیار عرضه آن را دارا باشد. 
ماده ۵) مسئوليت ارسال و تحويل كالا به انبار و يا مراکز توزیع و دریافت گروه فنی مهندسی آب تسنیم  طي حداکثر دو رو ز برای تامین کنندگان مقیم یزد و سه روز برای تامین کنندگان شهرستان ها از زمان ثبت سفارش در Seller portall بر عهده تامین کننده مي باشد. (ساعت تحويل سفارشات از روزهای شنبه تا پنج شنبه از ساعت ۸ الي ۱۳:۳۰ می باشد). بدیهی است از زمان استاندارد تعیین شده (حداکثر دو روز برای تامین کنندگان مقیم یزذ و سه روز برای تامین کنندگان شهرستان ها) تا زمان قانونی که منجر به کنسل شدن سفارش خواهد شد (1 روز برای یزد و ۴ روز برای شهرستانها) در صورت ارسال کالا پس از زمان مقرر (پس از گذشت 24 ساعت در یزد و ۷۲ ساعت در شهرستان ها) مبلغ ده هزار تومان بابت هر محصول از تامین کننده کسر خواهد گردید. 
ماده ۶) تامین کننده متعهد می گردد که مالک کالاهای ارائه شده به گروه فنی مهندسی آب تسنیم  بوده و تمامی کالاها نو، آکبند، اصل و دارای گارانتی معتبر و مطابق شرایط ذکر شده در سایت آب مارکتینگ می باشد. تامین کننده اذعان می دارد که کالا از مبادی رسمی کشور وارد گردیده است. بدیهی است مسئولیتی از این بابت متوجه گروه فنی مهندسی آب تسنیم نخواهد بود و چنانچه در این ارتباط خسارتی به گروه فنی مهندسی آب تسنیم  ، سایت آب مارکتینگ  یا مشتری نهائی وارد آید، تامین کننده متعهد به جبران خواهد بود. خسارات موضوع اين بخش قرارداد پس از اتمام قرارداد همکاری نيز موضوعيت دارند. 
ماده ۷) تامین کننده متعهد است در صورت اعمال هرگونه تغيير در نوع و بهای كالا، توقف توليد یا عرضه محصول، و همچنين تخفيف‌هاي ارائه شده به سایر خریداران را در اسرع وقت نسبت به تغییر آن در پنل تامین کنندگان اقدام نماید. در غیر این صورت مسئولیت کلیه خسارت های وارده به گروه فنی مهندسی آب تسنیم  و مشتری نهایی، برعهده تامین کننده می‌باشد. 
ماده ۸) تامین کننده مسئول تولید و کنترل و بازبینی اطلاعات محصولات، تعیین و اعلام قیمت و درج آنها در سایت آب مارکتینگ است. 
ماده ۹) تامین کننده مسئول انجام کنترل کیفیت محصولات خود است و گروه فنی مهندسی آب تسنیم  تنها در صورت بروز هرگونه ادعا از سوی مشتریان مبنی بر معیوب و یا ناقص بودن کالا و یا عدم تطابق آن با سفارش ثبت شده (اعم از رنگ و سایر ویژگی های کالا)، نسبت به بررسی موضوع اقدام خواهد نمود و بر مبنای نظر کارشناسی گروه فنی مهندسی آب تسنیم  ، اقدامات لازم اعم از تعویض کالا و یا عودت مبلغ سفارش به مشتری از سوی تامین کننده صورت خواهد پذیرفت. 
ماده ۱۰) قیمت های مندرج بر روی سایت گروه فنی مهندسی آب تسنیم  می بایست رقابتی و حداقل برابر با قیمت کالاهای مشابه در سایر فروشگاه ها (اعم از اینترنتی و یا غیر اینترنتی) باشد. 
ماده ۱۱) پیرو ماده ۳ دستورالعمل حاضر، بدیهی است در صورت صدور فاکتور در وجه گروه فنی مهندسی آب تسنیم  و اظهار نمودن آن در گزارشات مالیاتی، مراتب مورد تائید نبوده و همچنین گروه فنی مهندسی آب تسنیم  هیچ‌گونه مسئولیتی بر عهده نخواهد داشت و مسئول خسارت وارده احتمالی تامین کننده خواهد بود. 
ماده ۱۲) در صورت لغو شدن سفارش از سوی تامین کننده به دلیل "اتمام موجودی" یا "قیمت اشتباه" و یا تاخیر در ارسال کالا از سوی تامین کننده شرایط ذیل اعمال خواهد شد: 
الف) لغو سفارش از سوی تامین کننده:
۱-الف) در صورتی که سفارش طی روز اول کاری به دلیل «اتمام موجودی» یا «قیمت اشتباه» از سوی تأمین کننده لغو گردد، صرفاً مبلغ کمیسیون به عنوان جریمه مصادره و هیچ گونه جریمۀ دیگری متوجه تأمین کننده نخواهد بود.
۲-الف) در صورتی که سفارش پس از روز اول کاری به دلیل «اتمام موجودی» یا «قیمت اشتباه» از سوی تأمین کننده لغو گردد، علاوه بر مبلغ کمیسیون، تأمین کننده به ازای هر کالای لغو شده متعهد به پرداخت مبلغ سی هزار تومان در وجه گروه فنی مهندسی آب تسنیم  می باشد.
۳-الف) در صورتی که سفارش در روز اول برای یزد و روز چهارم برای شهرستان ها لغو گردد، به ازای هر کالای لغو شده، کمیسیون و مبلغ 300.000 ريال از تأمین کننده دریافت خواهد شد.
ب) تأخیر در ارسال کالا:
۱-ب) تأمین کنندگان شهر یزد موظفند تمامی سفارش های خود را طی یک روز پس از ثبت سفارش به مراکز دریافت گروه فنی مهندسی آب تسنیم  تحویل دهند. زمان مذکور برای تأمین کنندگان خارج از شهر یزد، چهار روز می باشد.
ب-۲) در صورت عدم تحویل کالا تا 1 روز برای یزد و ۴ روز برای شهرستان ها پس از ثبت سفارش به مراکز دریافت گروه فنی مهندسی آب تسنیم  ، گروه فنی مهندسی آب تسنیم  می تواند کالا را لغو کند. در این صورت به ازای هر کالای لغو شده، کمیسیون و مبلغ 300.۰۰۰ ريال از تامین کننده دریافت می گردد.
ماده ۱۳) بازگشت کالا:
۱-۱۳)طرفین توافق می نمایند بازگشت کالا ۲۰ روز کاری از زمان تحویل کالا توسط مشتریان به انبار گروه فنی مهندسی آب تسنیم  قابل قبول می باشد. تامین کننده مرجوع کردن کالا و یا تعویض كالا را تحت شرایط زیر می پذیرد:
الف) كالاي تحويل داده شده توسط تامین کننده، معیوب، تاریخ مصرف گذشته یا مطابق مندرجات سفارش کالا و توصیفات آن نباشد. در اين شرايط، گروه فنی مهندسی آب تسنیم  پس از وصول كالا از مشتری، آن را به تامین کننده عودت می دهد و تامین کننده ظرف يك روز كاري پس از دريافت آن، كالا را مطابق انتخاب مشتری تعويض نموده و یا کل مبلغ آن را عودت دهد. چنانچه کالا به علت کمبود موجودی قابل تعویض نباشد، تامین کننده ملزم است بهای کالا را از طریق گروه فنی مهندسی آب تسنیم  به مشتری عودت نماید.
ب) تامین کننده میبایست نهایتاً طی دو روز کاری پس از عودت کالا توسط گروه فنی مهندسی آب تسنیم  نظرات و اعتراضات خود را مبنی بر بازگشت کالا، قبول و رد آن به همراه دلیل و مدارک مورد نظر به ایمیل info@abtasnim.ir ارسال نماید. بدیهی است که هرگونه درخواست یا اعتراض که پس از مدت اعلام شده در این بند و یا از طرق دیگر غیر از ایمیل مذکور به گروه فنی مهندسی آب تسنیم  ارسال شود مورد قبول نخواهد بود.
ج) اگر كالا در شرايط آکبند به هر دلیل توسط گروه فنی مهندسی آب تسنیم  یا مشتري نهائی عودت داده شود، در این شرایط تامین کننده موظف به عودت مبلغ کالا می باشد.
د) در صورتی رویت مشکلات ظاهری در زمان تحویل کالا، مشتری نهایی می تواند از پذیرش آن امتناع نماید و تامین کننده در قبال پذیرش عودت کالا و تقبل هزینه بازگشت آن مسئول می باشد.
۲-۱۳) در رابطه با هزینه حمل و نقل سفارشات عودت داده شده از(یا به) مشتری، موارد به شرح ذیل می باشد:
الف)در صورتیکه عودت کالا ناشی از کالای معیوب و یا ناقص و یا ارسال کالای مغایر با سفارش مشتری (رنگ، سایز، مدل و غیره) توسط تامین کننده باشد، به ازای هر آیتم مبلغ 300،000 ريال جهت کلیه هزینه های مرتبط از اشتباه تامین کننده از ایشان دریافت و یا از حساب وی کسر می گردد.
ب) در صورتی که عودت کالا ناشی از قصور تامین کننده نباشد، هزینه بند فوق (الف) شامل حال تامین کننده نخواهد شد.

ماده ۱۴) جزئیات و هزینه های حمل و نقل کالاهای غیر حجیم و هزینه ساخت اطلاعات کالا برروی سایت: 
 
اطلاعات تکمیلی
هزینه جابجایی کالا مسئولیت جابجایی از انبار تامین کننده به محل گروه فنی مهندسی آب تسنیم  : 
بر عهده تامین کننده
از انبار گروه فنی مهندسی آب تسنیم  به محل مشتری (یزد وسایر شهرستان): برعهده گروه فنی مهندسی آب تسنیم  و با هزینه تامین کننده از قرار:
برای سفارشات برابر از 1000،۰۰۰ ریال و کمتر از 10،۰۰۰۰۰۰  ریال، به ازای هر سفارش 300،۰۰۰ ریال
برای سفارشات برابر یا بالاتر از 10،۰۰۰۰۰۰ ریال وکمتر از 50،۰۰۰۰۰۰  ریال ، به ازای هر سفارش 500،۰۰۰ ریال تا 1000،۰۰۰ ریال
 
تبصره: برای کالاهایی که توسط فروشنده می بایست نصب یا مونتاژ گردد، هرگونه هزینه اضافی از قبیل ایاب و ذهاب یا هزینه نصب باید از مشتری نهایی توسط فروشنده دریافت شود. 
ماده ۱۵) جزئیات و هزینه های حمل و نقل کالاهای حجیم 
۱-۱۵-) کالای حجیم به کالایی گفته می شود که ابعاد آن (ابعاد بسته بندی کالا) مساوی یا بزرگتر از ۸۵ سانتی متر * ۵۵ سانتی متر * ۵۰ سانتی متر باشد، و یا وزن آن برابر یا بیش از 50 کیلوگرم باشد.
۲-۱۵) در صورتی که تامین کننده امکان تحویل رایگان کالاهای حجیم در محدوده شهر یزد را داشته باشد، می تواند کالاها را با هماهنگی گروه فنی مهندسی آب تسنیم و مطابق اطلاعات ارائه شده از سوی گروه فنی مهندسی آب تسنیم و طبق زمانبندی اطلاع شده بر روی وب سایت به دست مشتریان برساند.. دستورالعمل نحوه تحویل کالا متعاقباً اطلاع رسانی می شود. همچنین در صورتی که تامین کننده به طور مستقیم اقدام به ارسال کالا می نماید، می بایست از وسیله حمل و نقل متناسب با حمل کالا استفاده نماید.
۳-۱۵- )در صورتی که تامین کننده امکان تحویل کالاها در شهر یزد مطابق ضوابط گروه فنی مهندسی آب تسنیم را نداشته باشد، تحویل کالاها از محل تامین کننده به محل مشتری توسط گروه فنی مهندسی آب تسنیم یا نماینده معرفی شده از سوی گروه فنی مهندسی آب تسنیم انجام می گیرد و به ازای هر کالا، مبلغ 500،۰۰۰ ريال از تامین کننده اخذ می شود.
۴-۱۵-) ارسال کالاهای حجیم برای سفارش های خارج از شهر یزد بر عهده گروه فنی مهندسی آب تسنیم ( دریافت از محل تامین کننده و تحویل به محل مشتری ) می باشد و تامین کننده متعهد به پرداخت مبلغ 1000،۰۰۰ ريال در وجه گروه فنی مهندسی آب تسنیم به ازای هر کالا می باشد. 
۵-۱۵) در صورتی که ارسال کالا به مشتری توسط گروه فنی مهندسی آب تسنیم و یا نماینده معرفی شده گروه فنی مهندسی آب تسنیم صورت پذیرد، تامین کننده می بایست کالا را به صورت آکبند و در بسته بندی متناسب تحویل دهد.
ماده ۱۶) شرایط همکاری امانی
۱-۱۶)در همکاری به صورت امانی، هیچگونه تغییری در مفاد اولیه قرارداد صورت نمی پذیرد و صرفاً منبع تامین کالا تا زمان باقی ماندن موجودی کالا تفاوت می کند.
۲-۱۶)در صورت توافق طرفین نسبت به همکاری امانی، بخشی از انبار گروه فنی مهندسی آب تسنیم به کالاهای تامین کننده تخصیص داده می شود و در صورت دریافت سفارش از مشتریان برای این کالاها، می تواند از موجودی امانی انبار آن ها را تامین نماید.
۳-۱۶( تامین کننده موظف به تحویل کالاهای امانی در انبار گروه فنی مهندسی آب تسنیم می باشد.
۴-۱۶) تامین کننده می تواند از طریق Seller portall، موجودی کالاهای موجود در انبار گروه فنی مهندسی آب تسنیم را مشاهده نماید.
۵-۱۶)) طرفین اذعان داشتند که مالکیت کالاهای امانی تا زمان تحویل به مشتری نهایی از آن تامین کننده می باشد.
۶-۱۶)) مسئولیت گروه فنی مهندسی آب تسنیم نسبت به کالاهای تحویلی به انبار وی، امانی است و تنها در صورتی که تقصیر از جانب گروه فنی مهندسی آب تسنیم باشد ضامن است.
۷-۱۶)هر نوع خرابی در رابطه با محصولات موجود در انبار گروه فنی مهندسی آب تسنیم تنها در صورتی بر عهده گروه فنی مهندسی آب تسنیم است که به دلیل سهل انگاری یا سو رفتار وی خسارتی به کالا وارد گردد.
۸-۱۶) در رابطه با کالاهای ارسالی از سوی تامین کننده، گروه فنی مهندسی آب تسنیم نسبت به کنترل وضعیت ظاهری و بسته بندی کالا طی 24 ساعت اقدام می نماید و در صورت رویت هرگونه مشکل از این محل، کالا را جهت تعویض و یا عودت به تامین کننده ارسال خواهد نمود و تامین کننده متعهد به قبول عودت و یا تعویض کالا می باشد. بدیهی است این بررسی شامل کنترل موارد فنی و تخصصی کاربری کالا نمی باشد.
۹-۱۶)) در صورتی که کالاها نیازمند نگهداری در شرایط محیطی خاصی باشند، تامین کننده می بایست این موارد را پیش از ارائه کالاها به انبار گروه فنی مهندسی آب تسنیم ، به صورت مکتوب به اطلاع وی برساند. در غیر این صورت مسئولیت صدمات احتمالی وارده به کالاها بر عهده گروه فنی مهندسی آب تسنیم نمی باشد.
۱۰-۱۶)) مسئولیت انجام بسته بندی و ارسال کالاها برای مشتریان بر عهده گروه فنی مهندسی آب تسنیم میباشد. بدیهی است هزینه ارسال کالا برای مشتریان مطابق موارد مندرج در ماده ۱۳ همین دستورالعمل محاسبه خواهد شد.
۱۱-۱۶)) تامین کننده می تواند در هر زمان و با اطلاع رسانی 2 روزه (2 روز کاری) نسبت به باز پس گرفتن کالاهای امانی (کالاهای فروش نرفته) خود از انبار گروه فنی مهندسی آب تسنیم اقدام نماید.
۱۲-۱۶)مقررات مربوط به مهلت عودت کالاهای مذکور همچنان موثر بوده و انجام آن بر عهده گروه فنی مهندسی آب تسنیم و از طرف تامین کننده خواهد بود.
۱۳-۱۶)هزینه های نگهداری کالاها در انبار به شرح ذیل می باشد که پرداخت این هزینه ها بر عهده تامین کننده می باشد:
- به ازای هر متر مکعب فضای اشغال شده توسط کالاها: 60،۰۰۰ ريال به ازای هر روز
- هزینه پردازش، انبارداری، نگهداری و بسته بندی کالا: 100،۰۰۰ ريال به ازای هر آیتم
۱۴-۱۶)در زمان تحویل کالای امانی به انبار گروه فنی مهندسی آب تسنیم ، ارائه یک نامه رسمی، ممهور به مهر تامین کننده با مضمون قبول تمامی مسئولیت های قانونی این کالاها به همراه مستندات مربوطه اعم از رونوشت فاکتور خرید، برگ سبز ورود کالا از مبادی قانونی به کشور (در رابطه با کالاهای غیر ایرانی) و Packing List ممهور به مهر تامین کننده الزامی می‌باشد.
 
 نسخه هاي قرارداد :
 اين قرارداد شامل 16ماده و 19تبصره است كه در 2 نسخه تنظيم شد كه هر دو اعتبار يكسان دارند.
 
 
                                                     امضا تامین کننده                                                 امضا خريدار
 

پرتکرارترین پرسش‌ها
دانلود نرم افزار های RO
دانلود نرم افزار های RO ...
تماس با ما
تماس با مدیریت سایت آب تسنییم ...
ضمانت و کیفیت کالا
هدف ما ارائه خدمات و تامین قطعات و تجهیزات با همکاری شرکت های معتبر داخلی و خارجی وتضمین کیفیت کلیه اجناس و کالاها می باشد ...
راهنمای خرید و ثبت سفارش
راهنمای خرید و ثبت سفارش از سایت آب تسنیم ...
شیوه های ارسال
تحویل به موقع در محل و روش های ارسال کالاهای خریداری شده ...
قوانین و مقررات و ثبت شکایات
قوانین و مقررات و ثبت شکایات ...
لیست خدمات و فعالیت ها
تصفیه آب صنعتی،آب شیرین کن صنعتی،دستگاه آب شیرین کن صنعتی،سیستم اسمزمعکوس(RO)، فروش دستگاه تصفیه آب صنعتی در ظرفیت های مختلف،دستگاه اسمزمعکوس(RO)،تصفیه فاضلاب،تصفیه وبازیافت پساب های شهری وصنعتی،تجهیزات تصفیه آب صنعتی،اسمزمعکوس(RO)،اولترا فیلتراسیون(UF)،نانو فیلتراسیون(NF)، ممبران تصفیه آبBW30-400 ...
آخرین اخبار
تصفیه آب صنعتی،آب شیرین کن صنعتی،دستگاه آب شیرین کن صنعتی،سیستم اسمزمعکوس(RO)، فروش دستگاه تصفیه آب صنعتی در ظرفیت های مختلف،دستگاه اسمزمعکوس(RO)،تصفیه فاضلاب،تصفیه وبازیافت پساب های شهری وصنعتی،تجهیزات تصفیه آب صنعتی،اسمزمعکوس(RO)،اولترا فیلتراسیون(UF)،نانو فیلتراسیون(NF)، ممبران تصفیه آبBW30-400 ...
مقالات در مورد صنعت آب و فاضلاب
مقالات,مقاله در مورد صنعت آب و فاضلاب و سیستم های حرارتی و برودتی ...
روش پرداخت
درباره ما
معرفی شرکت آب تسنیم و تاریخچه شرکت ...
پرسش های متداول
پرسش های متداول ...
دانستی های آب
آیا شما هم مانند بسیاری از مردم نگران حذف املاح مفید موجود در آب به وسیله دستگاه تصفیه آب هستید؟ آیا گمان می‌کنید وجود یک فیلتر جهت افزودن املاح معدنی مفید به آب تصفیه شده ضروری است؟ آیا فکر می‌کنید آب‌های معدنی، علاوه بر تامین آب مورد نیاز بدن، مواد و املاح مفید معدنی را نیز برای بدن ما به ارمغان م ...
ثبت نام همکاران و فروشندگان
ثبت نام همکاران و فروشندگان در سامانه آب تسنیم ...
فروشگاه
فروشگاه ،سفارشات ...
جواب یا پرسش خود را پیدا نکردید؟
روش‌های ارتباط با ما
تماس تلفنی
۳۲۳۵۸۲۶۷ - ۰۳۵   ،   ۴۲۲۶ ۸۵۸ ۰۹۱۳